دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 رویداد مجازی تحقیقات بازار
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 11 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 بهمن 1400 تا دوشنبه 25 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی