دوشنبه 6 تير 1401
 چگونه یک نامه اداری استاندارد و رسمی بنویسیم؟
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 13 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 13 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی