چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آشنایی با سامانه کشوری کسب و کار بانک ملی (سککوک)
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 11 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 11 آذر 1398
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 آذر 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی صنایع ،معادن اصفهان