چهارشنبه 14 خرداد 1399
 بررسی تحلیلی بورس اوراق بهادار
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 22 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 22 آبان 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 23 آبان 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی صنایع ،معادن اصفهان