شنبه 2 تير 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در صنایع ریلی اصفهان و آلمان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در صنایع ریلی اصفهان و آلمان
چهارشنبه 24 آبان 1396
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان


***جهت دریافت لیست اعضاء حاضر در جلسه اینجا کلیک فرمایید***


Business Forum to Explore Trade and Investment Opportunities in railway industries
of Isfahan and Germany
15 Nov. 2017