دوشنبه 6 تير 1401
 معرفی پتانسیل های کشور عمان
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 21 دي 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 21 دي 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی