يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و آلمان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري
اصفهان و آلمان


1 اردیبهشت 1397، ساعت 17:00
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
 
***لیست اعضاء حاضر در نشست***
 
Business Forum to Explore Trade and Investment Opportunities
Isfahan and Russia
21April 2017, 17:00