پنجشنبه 30 دي 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 4 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 4 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 11 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 بهمن 1400 تا دوشنبه 25 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 27 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 27 دي 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 27 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 27 دي 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 26 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 26 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 27 دي 1400
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل