چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 11 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 10 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 11 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 18 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 17 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 19 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 12 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 11 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 12 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 6 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 4 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 6 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 1 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:جمعه 2 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی