يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
 آخرین اخبار
دوشنبه سیزدهم شهريور 1396
شنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1395
يکشنبه بیست و نهم شهريور 1394
يکشنبه بیست و نهم شهريور 1394
مسابقه ترویج فرهنگ کار

مسابقه ترویج فرهنگ کار

مسابقه ترویج فرهنگ کار
يکشنبه بیست و نهم شهريور 1394
آرشیو
 
 اطلاعیه ها
چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393
آرشیو
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 31 فروردين 1397
تاریخ برگزاری:شنبه 1 ارديبهشت 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 31 فروردين 1397
تاریخ برگزاری:شنبه 1 ارديبهشت 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 8 اسفند 1396
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 9 اسفند 1396
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 17 فروردين 1397
تاریخ برگزاری:شنبه 18 فروردين 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 28 بهمن 1396
تاریخ برگزاری:يکشنبه 29 بهمن 1396
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان