جمعه 14 آذر 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 15 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 13 آذر 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 15 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 12 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 11 آذر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 12 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 17 آذر 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 23 آذر 1399 تا يکشنبه 26 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 13 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 12 آذر 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 13 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 13 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 12 آذر 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 13 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار