سه شنبه 4 ارديبهشت 1403
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 11 ارديبهشت 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403
تاریخ برگزاری:سه شنبه 11 ارديبهشت 1403
برگزار کننده:متسا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 22 ارديبهشت 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 فروردين 1403
تاریخ برگزاری:يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 تا دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا)
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 19 ارديبهشت 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 18 ارديبهشت 1403
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 19 ارديبهشت 1403
برگزار کننده:متسا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 28 فروردين 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 فروردين 1403
تاریخ برگزاری:سه شنبه 28 فروردين 1403
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا)
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 23 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 22 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 23 اسفند 1402
برگزار کننده:متسا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 21 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:دوشنبه 21 اسفند 1402
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا)
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 17 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 15 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 17 اسفند 1402
برگزار کننده:اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 16 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 16 اسفند 1402
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا)
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 15 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:سه شنبه 15 اسفند 1402
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا)
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 7 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 6 اسفند 1402
تاریخ برگزاری:دوشنبه 7 اسفند 1402 تا پنجشنبه 10 اسفند 1402
برگزار کننده:اتاق بازرگانی اصفهان