دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 18 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 18 خرداد 1400 تا پنجشنبه 28 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 26 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 26 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 20 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 22 خرداد 1400 تا پنجشنبه 10 تير 1400
برگزار کننده:مرکز بانوان اتاق