چهارشنبه 10 آذر 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 20 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 20 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 16 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 16 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 11 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 11 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 9 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 8 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 8 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی