دوشنبه 16 تير 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 20 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 19 تير 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 21 تير 1399 تا دوشنبه 31 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 5 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 6 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 22 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 21 تير 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 23 تير 1399 تا سه شنبه 24 تير 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 28 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 27 تير 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 28 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 20 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 14 تير 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 21 تير 1399
برگزار کننده:واحد کسب و کار