دوشنبه 24 خرداد 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 25 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 25 مهر 1400 تا سه شنبه 27 مهر 1400
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 25 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 25 خرداد 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 خرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 18 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 17 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 18 خرداد 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 28 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 خرداد 1400 تا سه شنبه 20 مهر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی