دوشنبه 11 مرداد 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 12 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 مرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 12 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 12 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 مرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 12 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 5 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 5 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 29 تير 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 29 تير 1400
برگزار کننده:واحد امور کمیسیون های اتاق بازرگانی