سه شنبه 29 مهر 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 11 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 11 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 7 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 7 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 29 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 28 مهر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 29 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 5 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 5 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 26 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 26 مهر 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 27 مهر 1399 تا دوشنبه 28 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی