جمعه 15 فروردين 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 25 فروردين 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 25 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:جمعه 26 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 25 فروردين 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 25 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:جمعه 26 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 30 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:پایگاه خبری اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 26 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 26 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 27 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 27 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 27 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:دوشنبه 28 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان