پنجشنبه 2 بهمن 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 7 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 بهمن 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 7 بهمن 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 13 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 بهمن 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 13 بهمن 1399 تا يکشنبه 10 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 8 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 30 دي 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 8 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 28 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 29 دي 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 29 بهمن 1399 تا پنجشنبه 30 بهمن 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 1 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 27 دي 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی