پنجشنبه 23 مرداد 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 29 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 27 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 29 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 29 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 28 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 29 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 25 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 19 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 25 مرداد 1399 تا سه شنبه 25 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 23 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 21 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 23 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 10 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 15 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 اسفند 1399 تا دوشنبه 25 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی