دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 10 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 2 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 2 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 2 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 2 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 2 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 2 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 2 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 2 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی