پنجشنبه 26 فروردين 1400
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 31 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 31 فروردين 1400
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 24 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 فروردين 1400
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 17 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 17 فروردين 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 31 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 4 ارديبهشت 1400 تا جمعه 31 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:مرکز رشد و کسب و کارهای نوپا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 10 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 فروردين 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی