شنبه 9 اسفند 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 12 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 12 اسفند 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 25 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 26 اسفند 1399 تا شنبه 30 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 13 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 13 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 6 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 6 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 6 اسفند 1399
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 10 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 10 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی