شنبه 3 اسفند 1398
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 11 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 11 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:دوشنبه 12 اسفند 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 7 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 7 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 8 اسفند 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 6 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 6 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 7 اسفند 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 30 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 30 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 1 اسفند 1398 تا يکشنبه 25 اسفند 1398
برگزار کننده:پایگاه خبری اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 4 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 4 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:دوشنبه 5 اسفند 1398 تا چهارشنبه 7 اسفند 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق