شنبه 2 تير 1397
 آخرین اخبار
سه شنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1397
شنبه پانزدهم ارديبهشت 1397
دوشنبه سیزدهم شهريور 1396
شنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1395
يکشنبه بیست و نهم شهريور 1394
آرشیو
 
 اطلاعیه ها
چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393
آرشیو
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 3 تير 1397
تاریخ برگزاری:دوشنبه 4 تير 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 خرداد 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 29 ارديبهشت 1397
تاریخ برگزاری:يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 31 فروردين 1397
تاریخ برگزاری:شنبه 1 ارديبهشت 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 31 فروردين 1397
تاریخ برگزاری:شنبه 1 ارديبهشت 1397
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان