دوشنبه 6 تير 1401
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 6 تير 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 8 تير 1401
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 6 تير 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 6 تير 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 21 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 21 تير 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 3 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:شنبه 4 تير 1401 تا پنجشنبه 31 شهريور 1401
برگزار کننده:مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان