جمعه 28 مرداد 1401
 برندینگ
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 30 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:يکشنبه 30 مرداد 1401 تا دوشنبه 31 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی