جمعه 28 مرداد 1401
 تولید محتوا در صنعت گردشگری
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 24 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 24 مرداد 1401 تا سه شنبه 1 شهريور 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی