جمعه 28 مرداد 1401
 کنترل کیفیت محصولات، در صنایع پلیمری
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 19 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 2 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 19 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی