جمعه 28 مرداد 1401
 مدل‌های تامین مالی صنایع بویژه دانش بنیان
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 10 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 10 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی