جمعه 28 مرداد 1401
 گردشگری صنعتی ویژه دانش‌آموزان32
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 6 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 6 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی