جمعه 28 مرداد 1401
 همایش بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و قطر
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 4 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 4 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 5 مرداد 1401
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی