جمعه 28 مرداد 1401
 کلیات طراحی، بهینه سازی و سودآورکردن یک کسب و کار(ویژه دفاتر منطقه ای)
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 3 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 3 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی