جمعه 28 مرداد 1401
 بورس کالا
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 12 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 12 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی