جمعه 28 مرداد 1401
 الزامات بیمه در صنعت گردشگری
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 4 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 4 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی