جمعه 28 مرداد 1401
 گردشگری صنعتی ویژه دانش‌آموزان31
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 30 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 تير 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 30 تير 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار