جمعه 28 مرداد 1401
 پیش به سوی دیپلماسی اقتصادی کارآمد
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 6 تير 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 8 تير 1401
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان