دوشنبه 6 تير 1401
 سامانه جامع تجارت
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 21 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 21 تير 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی