دوشنبه 6 تير 1401
 فراخوان مراکز آموزشی، فرهنگی و مدارس
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 2 تير 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:شنبه 4 تير 1401 تا پنجشنبه 31 شهريور 1401
برگزار کننده:مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان