دوشنبه 6 تير 1401
 کارنو
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 23 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1 تير 1401 تا دوشنبه 31 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار