دوشنبه 6 تير 1401
 مروری بر قوانین فعالیت ساخت و فروش املاک و نکات مرتبط با اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 21 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:شنبه 21 خرداد 1401 تا يکشنبه 22 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی