دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 تشریفات بین المللی برای مدیران و بازرگانان ارشد
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 2 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی