دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 آداب ارتباط با مشتریان و فروش طلا و جواهرات
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی