دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 پرداخت هزینه بازدید از نمایشگاه اینوتکس
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی