دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 آشنایی با فرآیند ثبت‌نام، ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش‌بنیان
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 18 ارديبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:يکشنبه 18 ارديبهشت 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی