دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 بازرگان کوچک ۲
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 17 ارديبهشت 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 خرداد 1401 تا پنجشنبه 10 شهريور 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار مرکز کارآفرینی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان