دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی ۷۱
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 30 فروردين 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 30 فروردين 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 30 فروردين 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار