دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 وبینار بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری عمان
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 22 فروردين 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 22 فروردين 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 23 فروردين 1401
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان