دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی 70
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 24 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 23 اسفند 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 اسفند 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار