دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان 30
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 26 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 25 اسفند 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 26 اسفند 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار