دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 آینده پژوهی صنعت آموزش در ایران و جهان
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 22 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 اسفند 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 22 اسفند 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی