دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی ویژه دانش‌آموزان 29
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 19 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 اسفند 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 19 اسفند 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار