دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی 69
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 17 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 اسفند 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 17 اسفند 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار