دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 امور مالیاتی(ویژه دفاتر منطقه ای)
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 11 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 بهمن 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی