دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 گردشگری صنعتی 65
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 بهمن 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 5 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار