پنجشنبه 30 دي 1400
 تربیت و توانمندسازی ارزیاب مدل تعالی بازرگانی
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 30 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 9 بهمن 1400 تا يکشنبه 17 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار