پنجشنبه 30 دي 1400
 گردشگری صنعتی 61
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 9 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار