چهارشنبه 10 آذر 1400
 سامانه ثبت سفارش
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 14 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 14 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی