چهارشنبه 10 آذر 1400
 استاندارد تخصصی فروش طلا و جواهر
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 3 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 آبان 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 3 آذر 1400 تا پنجشنبه 4 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی