چهارشنبه 10 آذر 1400
 برندسازی صنعت لاستیک
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 4 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 1 مهر 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 4 آبان 1400 تا چهارشنبه 5 آبان 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی