چهارشنبه 10 آذر 1400
 ابزارهای تجارت الکترونیک
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 26 مهر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 1 مهر 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 26 مهر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی