دوشنبه 6 تير 1401
 چهارمین رویداد رونمایی از محصولات و خدمات نوآورانه (طرح امید)
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 27 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 27 آبان 1394 تا پنجشنبه 28 آبان 1394
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان