دوشنبه 6 تير 1401
 نشست فعالین اقتصادی استان اصفهان با رایزنان بازرگانی ج.ا. ایران در کشورهای هدف
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 12 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 آبان 1394 تا سه شنبه 12 آبان 1394
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

نشست فعالین اقتصادی استان اصفهان با

رایزنان بازرگانی ج.ا. ایران در کشورهای هدف

(عراق، چین، تونس، قزاقستان، اندونزی، ویتنام، ونزوئلا)

 

11 آبان ماه 1394

شروع نشست ساعت 16:00 

اطلاعات مربوط به کشور قزاقستان**

نشست فعالین اقتصادی استان اصفهان با

رایزنان بازرگانی ج.ا. ایران در کشورهای هدف

(عراق، چین، تونس، قزاقستان، اندونزی، ویتنام، ونزوئلا)

 

11 آبان ماه 1394

شروع نشست ساعت 16:00 

اطلاعات مربوط به کشور قزاقستان**
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان