دوشنبه 6 تير 1401
 نخستين همايش صادرات و واردات در تجارت فرامرزي
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 9 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 9 مهر 1394
برگزار کننده: اتاق بازرگاني ، صنايع ،معادن و كشاورزي اصفهان
نخستين همايش صادرات و واردات در تجارت فرامرزي

با حضور جناب آقاي سيد عباس حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ايران

زمان: پنج شنبه 9 مهر ماه 1394
پذيرش ساعت 8 صبح *** شروع برنامه ساعت 8:30 الي 13:00
نخستين همايش صادرات و واردات در تجارت فرامرزي

با حضور جناب آقاي سيد عباس حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ايران

زمان: پنج شنبه 9 مهر ماه 1394
پذيرش ساعت 8 صبح *** شروع برنامه ساعت 8:30 الي 13:00
سالن همايش هاي اتاق بازرگاني ، صنايع ،معادن و كشاورزي اصفهان