دوشنبه 6 تير 1401
 نشست مشترک با هیئت تجاری کشور چک
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 14 شهريور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:شنبه 14 شهريور 1394
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
باستحضار می رساند طی هماهنگی بعمل آمده از طرف سفارت جمهوری چک در تهران، یک هیات بلندپایه اقتصادی به سرپرستی وزیر امورخارجه آن کشور به اصفهان عزیمت خواهد نمود. بدین منظور نشست مشترکی با هدف بررسی فرصتهای همکاریهای متقابل در محل این اتاق برگزار می گردد.
لذا خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات و مشخصات اعضای هیات برروی لینک زیر کلیک فرمایید


 زمان: شنبه 14 شهریورماه 1394، ساعت 9:00 صبح
 مکان: میدان فیض – اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

خواهشمند است بمنظور برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر برنامه، راس ساعت مقرر در محل حضور یابید و از به همراه آوردن افراد دیگر خودداری فرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم.
باستحضار می رساند طی هماهنگی بعمل آمده از طرف سفارت جمهوری چک در تهران، یک هیات بلندپایه اقتصادی به سرپرستی وزیر امورخارجه آن کشور به اصفهان عزیمت خواهد نمود. بدین منظور نشست مشترکی با هدف بررسی فرصتهای همکاریهای متقابل در محل این اتاق برگزار می گردد.
لذا خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات و مشخصات اعضای هیات برروی لینک زیر کلیک فرمایید


 زمان: شنبه 14 شهریورماه 1394، ساعت 9:00 صبح
 مکان: میدان فیض – اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

خواهشمند است بمنظور برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر برنامه، راس ساعت مقرر در محل حضور یابید و از به همراه آوردن افراد دیگر خودداری فرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان