جمعه 28 مرداد 1401
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
دوشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1401
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 2 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :يکشنبه 2 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 مرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 2 شهريور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 2 شهريور 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 30 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:شنبه 5 شهريور 1401 تا دوشنبه 30 آبان 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 27 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 26 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 27 مرداد 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان