چهارشنبه 2 مرداد 1398
تاریخ : دوشنبه 13 شهريور 1396     |     کد : 11

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک،مواد اولیه و تجهیزات

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک،مواد اولیه و تجهیزات

همزمان با چهارمین کنگره صنعت کاشی و سرامیک 15 تا 18 شهریور 96

ساعات بازدید :16-21

اصفهان پل تاریخی شهرستان