چهارشنبه 27 دي 1396
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و لهستان

نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و لهستان

13 مهر ماه 1395

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

*** لیست اعضاء حاضر در جلسه ***

 

Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Poland

4 October 2016

13 مهر ماه 1395

ساعت 9:30 صبح

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان